DZIEŃ BEZ ZŁOŚCI W ŚWIETLICY

Dzieci dowiedziały się, że każdy przeżywa złość.
Każdy ma prawo wyrażać ją, ale tak, by nie krzywdzić innych i siebie.
Na początku zajęć odrysowały na dwóch dużych arkuszach papieru sylwetki dwojga dzieci – chłopca i dziewczynki.
Na powstałych postaciach zaznaczały kolorowymi mazakami, gdzie mieszka złość. Pokazywały ją też mimiką twarzy.
Dzieci same wypracowały sposoby radzenia sobie ze złością. Stworzyły również hasła przeciw agresji.
To był bardzo pouczający dzień.