BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW W WARSZAWIE

W związku z rozszerzeniem przez władze m.st Warszawy od dnia 1 września 2017 r. katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy, że: 

  1. Karty Ucznia – są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.
  2. Karty te będą wyrabiane przez ZTM w Warszawie.
  3. Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku, do wniosku należy dołączyć podpisane imieniem i nazwiskiem aktualne zdjęcie. Zdjęcia zostaną zwrócone.
  4. Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację ” e-hologram”.
  5. W Szkole Podstawowej Nr 203 wnioski zbiera sekretariat.

Druk wniosku można pobrać ze strony : http://www.ztm.waw.pl/wniosek.pdf

Skip to content