76. ROCZNICA ZDOBYCIA MONTE CASSINO

W tym roku online 18. maja obchodzimy kolejną rocznicę zdobycia wzgórza Monte Cassino. Walki o Monte Cassino trwały od stycznia 1944 roku do 18. maja. Bitwa
o zdobycie wzgórza rozpoczęła się 15 lutego zbombardowaniem bezcennego zabytku  – średniowiecznego klasztoru Benedyktynów. Walki o Monte Cassino to w sumie cztery bitwy stoczone w rejonie klasztoru, łącznie były to najkrwawsze walki na zachodnim froncie. Zginęło 50 tys. Aliantów.

II Korpus Polski rozpoczął walki na wzgórzu w nocy z 11. na 12. maja, również poniósł ogromne straty, zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy.

Kilka lat po wojnie dowódca V armii amerykańskiej Mark Clark stwierdził: „Zbombardowanie klasztoru stanowiło nie tylko niepotrzebny błąd psychologiczny z propagandowego punktu widzenia – było także z wojskowego punktu widzenia błędem pierwszej klasy. Utrudniło tylko zadanie i zwiększyło straty w ludziach i sprzęcie przynosząc także stratę czasu”.

Przemówienie Gen. W. Andersa  w 15 rocznicę bitwy o Monte Cassino – 18 maja 1959