WYBORY PATRONA

Dnia 06.06.2018 r. odbędą się wybory, które wyłonią 3 głównych kandydatów do dalszej procedury  podjęcia decyzji  w sprawie wyboru patrona. 

Zgodnie z §2.1 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z 17 marca 2017r. „Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego”.

Głosujemy na następujących kandydatów: 

  1. Harcerska Poczta Polowa 44
  2. Polscy Badacze Syberii
  3. Ksiądz Ignacy Jan Skorupka
  4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  5. Antonina i Jan Żabińscy

Z sylwetkami kandydatów oraz zasadami głosowania można zapoznać się na stronie internetowej SP 203 w zakładce „Wybory Patrona”. Są one również zaprezentowane na tablicy w holu szkoły.