Symbole pierwiastków

    
Dopasuj symbole do nazw pierwiastków.
Masz na wykonanie tego ćwiczenia 3 minuty.
Po wykonaniu naciśnij przycisk Sprawdź.