SPRZĄTANIE ŚWIATA

We wrześniu wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w „Ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata”. Wraz z uczniami klas VII wyposażonymi w worki i rękawice wyruszyliśmy do pobliskiego parku. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty były zadowalające. Czynny udział naszych uczniów w wydarzeniu pozwolił nam wszystkim zrozumieć jak ważne są nasze wspólne działania na rzecz poszanowania środowiska.