REALIZUJEMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

Ucząc dzieci i młodzież stosujemy różne kompetencje kluczowe. W tym roku szkolnym postanowiliśmy szczególną uwagę zwrócić na sprawne wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym, kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem modelowania. Mamy poczucie, że kompetencje scalają umiejętności z wielu przedmiotów, nie odnosząc się do jednej dziedziny. Prezentujemy na wystawie prace uczniów: modele, wykresy, rysunki, mapy myślowe oraz grafy. Głównym  naszym celem jest porządkowanie w głowach uczniów zdobytej wiedzy, a tym samym ułatwienie jej zrozumienia i zapamiętywania.