header image
 

Rada Szkoły

Rada Szkoły 
przy Szkole Podstawowej Nr 203 
ul. Księdza Skorupki 8
00-546 Warszawa
tel/fax. (22)621-32-91

Do podstawowych zadań Rady należy:

  • współpraca z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim w celu realizacji zadań szkoły,
  • nawiązywanie kontaktów i współdziałanie w sprawach szkoły ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy, organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.

 

Od roku szkolnego 2013/2014 wspieraniem finansowym szkoły i zbieraniem funduszy od rodziców zajmuje się Rada Rodziców.