MYŚLENIE KRYTYCZNE NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 5B

Chłopcy z Placu Broni to powieść, w której została przedstawiona walka między dwoma obozami o prawo do Placu Broni. Książka w piękny sposób przedstawia relacje między młodymi chłopcami oraz ich próby tworzenia wspólnoty.

W klasie 5B podczas omawiania tej lektury rozmawialiśmy o cechach idealnego przywódcy. Zastanawialiśmy się, czy Janosz Boka, czy Feri Acz jest bliższy ideałowi dowódcy. Użyliśmy rutyny Double Boubble do pokazania różnic i podobieństw między dwoma liderami. Zadanie to umożliwiło nam tworzenie logicznych powiązań oraz przetwarzanie informacji. Oto wyniki naszej pracy.