DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom naszej Szkoły za miłe słowa i życzenia,
które otrzymaliśmy z okazji Dnia Nauczyciela.

Anna Oskroba
Dyrektor