DEBATA UCZNIÓW Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI

W ramach projektu „Widzę, reaguję – reaguję, pomagam”, w dniu 6 grudnia 2019 roku uczniowie klas siódmych uczestniczyli w debacie z funkcjonariuszem Policji podkomisarzem Marcinem Żórawskim. Tematyka podjęta na spotkaniu obejmująca zagadnienia przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie wykazali się aktywnością, zadawali wiele pytań, na które nasz gość udzielał  odpowiedzi. Podkomisarz Marcin Żórawski przekazał uczniom cenne  informacje dotyczące sposobów poszukiwania  pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz reagowania na różne przejawy przemocy. Spotkania z naszym zaprzyjaźnionym policjantem będą kontynuowane.