AKCJA „ŻONKILE”

W kwietniu 2018 roku nasza szkoła postanowiła w szczególny sposób upamiętnić 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim i wzięła udział w akcji społeczno- edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Szkolne obchody upamiętniające te smutne historyczne chwile odbywały się przez tydzień. W tym czasie uczniowie z klas 4-7 na godzinach wychowawczych oraz podczas lekcji historii oglądali film „Nie było żadnej nadziei”, w oparciu o prezentację poznawali wydarzenia związane z zagładą narodu żydowskiego, a także wykonywali wraz z nauczycielami żonkile- symbole pamięci o powstańcach z warszawskiego getta. W dniu 19 kwietnia 2018 roku przedstawiciele Samorządu Szkolnego rozdawali uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły papierowe żonkile, będące symbolem pamięci o 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Sprawozdanie z akcji „Żonkile” zostanie też umieszczone w najbliższym numerze gazetki szkolnej. Akcja „Żonkile” zorganizowana w naszej szkole z pewnością przypomniała i godnie upamiętniła wszystkich tych, którzy dzielnie walczyli i zginęli podczas powstania w getcie warszawskim.